WORKSHOPY


Kvalitné, intenzívne, praktické, sebarozvojové programy pre tých, ktorí chcú zmeniť svoj pracovný a súkromný život k lepšiemu.

Systemika v praxi
ICF CCE akreditované

Táto séria workshopov ponúka zážitok, systematický a metodický prístup s priamym prepojením na prax. Príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac

Koučing v praxi

Workshop je prakticky orientovaný na zložité situácie vyskytujúce sa v praxi a zároveň postavený na jednoduchých a zrozumiteľných princípoch. viac

Svet polarít

Práca s polaritami je základom kvalitného, spokojného a úspešného života. Vnímanie polarít, ich riadenie a akceptovanie ich ako prírodzenej zákonitosti. V každej oblasti života sa nachádzajú. viac