Dalibor BednaříkVolám sa Dalibor Bednařík a som zakladateľom Coaching Academy. Školu koučingu som založil s cieľom poskytnúť certifikované ICF kurzy koučingu, ktoré sú uznávané na svetovej úrovni.

Vzdelaním som psychológ, absolvoval som psychoterapeutický výcvik a niekoľko koučovacích výcvikov, priebežne sa neustále vzdelávam.

Téme koučingu, mentoringu a psychológii sa venujem celý svoj profesný život.

Od roku 2003 mám odkoučovaných viac ako 2 500 hodín v Českej a Slovenskej republike. V mnohých firmách som pomohol stovkám top manžérom, vyšším riadiacim pracovníkom, manažérom a špecialistom.  

Okrem individuálneho koučingu vediem aj tímový koučing, mentoring a workshopy zamerané na rozvoj lídershipu, iniciáciu a vedenie zmien, strategické riešenia konfliktov a firemnú kultúru.

Vediem celosvetovo certifikované výcviky v koučingu a v koučovacom prístupe pre manažérov, koučov, poradcov, konzultantov. A v neposlednom rade pre ľudí, ktorí to majú ako vlastný rozvoj.

Do svojej práce neustále aplikujem inovatívne prístupy, ktorých inšpirácie čerpám od ľudí z praxe, z vedy, prírody, kultúry, filozofie, histórie.

Pomohol som mnohým firmám aj jednotlivcom na ceste v oblasti individuálneho osobnostného rozvoja a skupinového rozvoja ľudských zdrojov vo všetkých sektoroch. Dôkazom toho je rast ich biznisu a spokojnosť zamestnancov.

„Nie je jednoduché zosúladiť tlak vonkajších očakávaní a vnútorných potrieb. No stojí za to do toho investovať.“

Dalibor Bednařík

Kouč roka 2019

Víťaz odbornej ankety

Autor a lektor

Medzinárdne certifikovaného kurzu koučov (ICF Level1)

Prvý ICF PCC 

Prvý externý certifikovaný ICF PCC kouč (2011)

Psychológ

Člen Slovenskej komory psychológov

POVEDALI O MNE

Milan Murcko

Generálny riaditeľ, YIT Slovakia

Na takmer každý problém, ktorý Vás trápi poznáte riešenie. Ak neveríte, nechajte Dalibora, aby vám položil otázku.

Patrik Golský

Výrobný riaditeľ, YIT Slovakia

Napriek počiatočný pochybnostiam voči koučingu, tak stretnutia s Daliborom mi otvorili oči a posunuli ma vpred ako po pracovnej tak po ľudskej stránke. Uvedomil som si veľa vecí.

 
Jana Langerová

Riaditeľka odboru finančného riadenia NBS

Pre mňa je Dalibor skúsený psychológ a kouč, ktorý ma previedol dôležitými zmenami v kariére s nadobúdaním skúseností pri vedení ľudí, pri práci v top manažmente. Hodnotou bolo sprevádzanie krízového manažmentu a cez revitalizáciu spoločnosti, obrovská pridaná hodnota bola nadhľad pre organizačné a strategické zmeny.

Barbora Kubíková

Head of accounting Covestro Netherlands

Koučing s Daliborom mi pomáha orientovať sa na mojej personálnej mape, zorientovať sa v živote, správne nasmerováva.