WORKSHOPY

SVET POLARÍT

O Workshope


Všetko čo sa v našom/klientovom živote, okolo nás deje, vnímame vďaka schopnosti vnímať kontrast - polarity.
Každý tzv. problém je problémom, kedy medzi polaritami je zaseknutá prirodzená výmena, rovnováha, hierarchia alebo prináležitosť. Polarity sú základom dynamiky života. Spokojnosť-nespokojnosť, cieľ-cesta, problém-riešenie.  Práca s polaritami je základom kvalitného, spokojného a úspešného života. Vnímanie polarít, ich riadenie a akceptovanie ich ako prírodzenej zákonitosti. V každej oblasti života sa nachádzajú.

Kurz je určený pre

  • záujemcov o sebarozvoj
  • koučov
  • manažérov a lídrov
  • konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory
  • ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi
Príklady POLARÍT v živote:
  • Firmy: vedúci - vedený, front office- back office, investovanie-optimalizovanie
  • Náboženstvo: dobro-zlo
  • Politika: pravica-lavica
  • Vzťahy: pravda-nepravda, muž-žena, dospelý-dieťa
  • Človek: rácio-emócio, work-life balance

Trvanie kurzu

2x 1deň v rámci jedného mesiaca

Cena

396€ s DPH

Oblasti

Vnímanie polarít...

Vždy vo všetkom existujú polarity. Ich vnímanie znamená vnímať napríklad, že čím je manažér/človek aktívnejší, tým vytvára pasivitu v okolí i v sebe. Tzv. tlačenie na pílu. Základnou, častou polaritou je vnímať potrebu prejaviť sa vs očakávania okolia.

Dynamika medzi polaritami

Problem je, keď je buď:
výrazná nerovnováha medzi polaritami (napr. veľa pracujem-neoddychujem).... Nespolupráca medzi polaritami, shana o extrém a vylúčenie druhej polarity (napr. automatic prijímanie úloh nadriadeného, snaha aby všetci ma mali radi, snaha o perfekcionizmus, dokonalosť...

Nadhľad a flow - surfovanie na
vlnách života

Cieľom je vnímať život a surfovať na jeho vlnách, nie topiť sa alebo bojovať proti nim. Polarity ako základný prejav živých systémov (predstavy a realita,nádych výdych, život-smrť, ja a druhí...) umožňuju zásadne zvýšiť kvalitu života tým, že ich vnímame, riadime sa nimi.

Polarity v súkromnom živote

Očakávania od partnera, očakávania od seba, očakávania vs. realita, hierarchia-rovnocennosť.
Do rodinnej hierarchii sme sa automaticky narodili ako deti rodičov - do partnerstva sa partnerstvo učíme

Polarity v pracovnom živote

Nadriadený - podriadený
Plan - realita
Competencie - zodpovednosti
Zmeny - stabilita
Príjmy - výdaje
Zamestnanci - zákazníci
Obchodníci - risk management

Polarity v prísloviach 

Múdrosť našich predkov a ich priame aplikácie do súčasnosti: Pomaly ďalej zájdeš. Čím dlhšia trať, tym pomalší bežec. Príklad: šprintér a maratonec.
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozývá - Veľmi často sa manažéri sťažujú na podriadených a nevnímajú, že ako vlastnými nevedomými činmi vyvolávajú dané správanie podriadených.

Bonus

Súčasťou kurzu je minimálne 10 nových vhľadov do života každého účastníka. Praktické aplikácie do každodenného pracovného i súkromného života. 
OTÁZKA / OBJEDNÁVKA NA POLARITY

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Systemika v praxi

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac