PRE KOUČOV

Základné a nadstavbové programy pre koučov. Medzinárodne ICF certifikované programy, programy s domácimi a zahraničnými lektormi.

Integratívny koučing - výcvik
Začiatok: 21. marec 2024

Kurz je vhodný na biznis koučing i life koučing. Je certifikovaný najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coaching Federation (ICF) a platný na celom svete. viac

Mentoring a supervízia
29.-30. máj 2024

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča 
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Systemický koučing - výcvik
máj 2024

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Princíp polarít
a problematické situácie
22. máj alebo 27. máj 2024

Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory. viac

Systemika v praxi
Začiatok:  13. marec 2024

Táto séria ICF akreditovaných workshopov ponúka (35 ICF CCE hodín) zážitok, systematický a metodický prístup s priamym prepojením na prax. Príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac

Svet polarít - nedirektívnych aj radikálnych intervencií
22. máj alebo 27. máj 2024

Práca s polaritami je základom kvalitného, spokojného a úspešného života. Vnímanie polarít, ich riadenie a akceptovanie ich ako prírodzenej zákonitosti. V každej oblasti života sa nachádzajú. viac