PRE JEDNOTLIVCOV

Kvalitné, intenzívne, praktické, sebarozvojové programy pre tých, ktorí chcú zmeniť svoj pracovný a súkromný život k lepšiemu.

Individuálny koučing a
mentoring

Individuálny koučing a mentoring poskytuje špecifickú starostlivosť a možnosť dôsledného a efektívneho individualizovania rozvoja. Nastavujeme: individuálne ciele,  nachádzame riešenia, podporujeme ich implementáciu. viac

Integratívny koučing - výcvik
Začiatok: 21. marec 2024

Kurz je vhodný na biznis koučing i life koučing. Je certifikovaný najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coach Federation (ICF) a platný na celom svete. viac

Mentoring a supervízia
29.-30. máj 2024

Pre všetkých, čo sa zaujímajú o koučovací prístup.

Skupinová supervízia a mentoring so zameraním na priamu analýzu koučovania.

viac

Systemika v praxi
Začiatok: 12. marec 2024

Táto séria workshopov ponúka zážitok, systematický a metodický prístup s priamym prepojením na prax. Príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac

Systemický koučing - výcvik
Začiatok: 22. máj  2024

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Svet polarít - nedirektívnych aj radikálnych intervencií
22. alebo 27. máj 2024

Práca s polaritami je základom kvalitného, spokojného a úspešného života. Vnímanie polarít, ich riadenie a akceptovanie ich ako prírodzenej zákonitosti. V každej oblasti života sa nachádzajú. viac