KURZY

SYSTEMICKÝ KOUČING

Systemický prístup bez stavania konštelácií

O Kurze

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme.

Absolvovali ste už vzdelanie v koučingu? Radi sa pozeráte na svet z rôznych perspektív a vychutnávate si rôzne pohľady, ktoré sa Vám naskytnú? Tak tento kurz je určený práve pre Vás. Systemický prístup v koučingu "Vás naučí vidieť za roh“, ako skonštatoval jeden z účastníkov.

Kurz je určený pre

 • koučov, konzultantov, poradcov,  ktorí chcú rozšíriť svoje zručnosti o systemický koučing
 • všetkých, ktorí pravidelne vo svojej práci koučujú, hoci to tak nenazývajú
 • ľudí, ktorí investujú do vlastného sebarozvoja a myslia to vážne
 • ľudí, ktorým záleží na kvalite spolužitia ako v osobnom, tak pracovnom živote

Kurzom získate

 • systemické vnímanie a postoj
 • prácu s klientom použitím systemického koučingu
 • nachádzať riešenia problémov novým spôsobom
 • nový pohľad na svoj život

Trvanie kurzu

6 mesiacv
6 modulov 

Cena

2.388€ s DPH

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Týmto prístupom kouč nielenže pomôže klientovi získať priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale umožní, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta.


Ku klientovi pristupujeme ako k súčasti systému. Pri systemickom koučingu a poradenstve nepracujeme iba s jednotlivcom alebo jeho funkciou, ale takisto so systémom/systémami, ktorých je klient súčasťou. Nevidíme iba fotografiu klienta, na ktorej stojí vedľa svojho šéfa a pred svojou organizáciou. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.


Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke offline (stretnutia naživo v skupine) s kombináciou online stretnutí. Výcvik prebieha v slovenskom jazyku a časti so zahraničným lektorom sú v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka. Kurz je rozdelený na 6 modulov v nasledovne:

Termíny

Modul I.

22.máj 2024 9:30 - 17:00 offline
29. máj 2024 17:30 - 20:30 online
05. jún 2024 17:30 - 20:30 online

Modul II.

12. jún 2024 17:30 - 20:30 online
19. jún 2024 9:30 - 17:00 offline
26. jún 2024 17:30 - 20:30 online

Modul III.

11.-12. september 2024 9:30 - 17:00 offline

Modul IV.

22.-23. október 2024 9:30 - 17:00 offline

Modul V.

12.-13. november 2024 9:30 - 17:00 offline

Modul VI.

10.-11. december  2024 9:30 - 17:00 offline

Témy

Systemicko - Fenomenologická Teória

 • Svedomia a sily, ktoré ovplyvňujú system
 • Systemické princípy efektívneho fungovania systému
 • Základné vzorce, ktoré vznikajú, keď nie sú tieto pravidlá dodržané
 • Vznikajúce symptómy

Nástroje a postupy

 • Systemické vnímanie a postoj, kouč ako nástroj
 • Práca s energiou systému
 • Kroky v process systemického dialógu v koučingu
 • Etika v procese koučingu
 • Prax a supervízia

Intervencie v koučovacom procese

 • Systemický feedback
 • Systemický feedforward
 • Používanie “liečivých” viet na: 
  • rozpustenie vzorcov, 
  • preusporiadanie systém, 
  • zlepšeniu rovnováhy

Špecifické zručnosti

 • Vnímanie spojenie klienta so zdrojom
 • Vstupovanie do systému, odchádanie zo systému
 • Oddeľovanie
 • Uznanie
 • Poddanie sa
 • Prináležanie

Ostatné

 • Rôzne témy, ktoré sú časté v koučingu zo systemickej perspektívy
 • Práca s organizáciami, v kontexte organizácií
 • Práca s osobnými, rodinnými a zdravotnými témami v koučing,;
 • Rozdiely v organizačných a rodinných systémoch

Medzinárodný lektorský tím

Helena Ballová

Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Iveta Apine

Certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce. Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga. Prvý krát na Slovensko zavítala vo februári 2019 a odvtedy aktívne spolupracuje s iSPAK.

Dalibor Bednařík

Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka.

Odporúčame tieto kurzy

Integratívny koučing a kľúčové kompetencie

Kurz je vhodný na biznis koučing i life koučing. Je certifikovaný najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coach Federation a platný na celom svete. viac

Mentoring a supervízia

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Problematické situácie

Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovori. viac