KURZY

MENTORING A SUPERVÍZIA koučov a PCIC certifikácia

O Kurze


Pre všetkých absolventov kurzov koučingu.

Skupinová supervízia a mentoring so zameraním na priamu analýzu koučovania.

Kurz je určený pre

  • absolventov výcvikov
  • praktizujúcich koučov
  • manažérov a lídrov, ktorí chcú riešiť opakujúce sa problémy v riadení

Trvanie kurzu

Jarný termín: 29.-30. máj 2024
Čas: 29. mája 9:00 - 17:00
        30. mája 9:00 - 13:00

Cena

396€ s DPH
Témou sú 3 kľúčové postupy

1. Externalizácia

Základný mechanizmus známy predovšetkým ako jeden zo základných obranných mechanizmov je zároveň základným krokom v procese liečby, riešenia tém

2. Lokalizácia

Umiestňovanie danej veci, vlastnosti.... do priestoru a vzťahu s ostatnými vecami, s ktorými spolu súvisí, je vo vzťahu

3. Polarizácia a Integrácia

Každý pól je prítomý vďaka svojmu protipólu. Protiklady, ktoré sú jedným celkom a patria k sebe. Schopnosť vnímania týchto protikladov a ich integrácia do funčného celku.

Certifikát

Účastník získa 4 oficiálne mentoringové hodiny pre certifikáciu či obnovenie certifikácie od ICF alebo SAKO.

Ak účastník absolvoval aj výcvik: Integratívny koučing a kľúčové kompetncie, získava certifikát PCIC (Professional Certified Integrative Coach) a povolenie používať logo PCIC. 

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing
Máj 2024 - december 2024

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Polarity
a problematické situácie
27. jún 2024

Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovori. viac

Systemika v praxi
15. apríl - 24. jún 2024

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac